اطلاعات کتاب

اسبوع شریف
اسبوع شریف : مؤلف عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین
کاتب محمود بن الله یار
عنوان روی نسخه
اسبوع شریف
تعداد صفحات
38 کامل
مجلد
PAK-001-1027
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
محمود بن الله یار

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اسبوع شریف
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین