اطلاعات کتاب

کتاب
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر : مؤلف غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، خواندمیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
608 ناقص
مجلد
PAK-001-1853
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، خواندمیر