اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح قصیده بدء الامالی
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
قصیدة بدء الأمالي شرح
عنوان اصلی
قصیدة بدء الأمالي
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (الهیات - توحید)

مؤلف
علی بن عثمان بن محمد بن سلیمان التیمی الاوشی الفرغانی، ابومحمد سراج الدین
مؤلف
مجهول
شرح قصیده بدء الامالی
شرح قصیده بدء الامالی : مؤلف مجهول
کاتب نیک محمد بن محمد حیات
عنوان روی نسخه
شرح قصیده بدء الامالی
تعداد صفحات
22 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1013
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
نیک محمد بن محمد حیات

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح قصیده بدء الامالی
زبان نگارش
پنجابی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
مجهول