اطلاعات کتاب

تاریخ الخلفاء
تاریخ الخلفاء : مؤلف محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تاریخ الخلفاء
تعداد صفحات
13 کامل
مجلد
IRQ-001-0379
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تاریخ الخلفاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة