اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منظومة فی العدد
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
منظومة فی العدد
منظومة فی العدد : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومة فی العدد
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
IRQ-001-0370
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 5 مرداد 1304 هجری شمسی
  • 7 محرم 1344 الهجریة القمریة
  • July 27, 1925
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منظومة فی العدد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول