اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
العدد في رمضان
عنوان فرعی کتاب
رساله در تحقیق عده رمضان
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رسالة
العدد في رمضان : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
9 ناقص
مجلد
شماره ی 10 در IRN-020-0321
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 1223 هجری شمسی
  • 1261 الهجریة القمریة
  • 1845 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
العدد في رمضان
عنوان فرعی
رساله در تحقیق عده رمضان
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني