اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
العقود
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
العقود
العقود : مؤلف مجهول
کاتب جواد بن مراد
عنوان روی نسخه
العقود
تعداد صفحات
251 کامل
مجلد
IRQ-001-0365
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 16 مرداد 1256 هجری شمسی
  • 28 رجب 1294 الهجریة القمریة
  • August 7, 1877
کاتب
جواد بن مراد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
العقود
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول