اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
رساله ای کوتاه در حکم علنی خواندن دعاها و اوراد
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 6 در PAK-001-0900
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
رساله ای کوتاه در حکم علنی خواندن دعاها و اوراد
مؤلف
مجهول