اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حصار المتین ترجمه حصن الحصین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
الحصن الحصین شرح
عنوان اصلی
الحصن الحصین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي، أبوالخیر شمس الدین ابن الجزري
مؤلف
عبداللطیف بن شیخ عبدالقادر العمري الأحمدي
ترجمه حصن الحصین
حصار المتین ترجمه حصن الحصین : مؤلف عبداللطیف بن شیخ عبدالقادر العمري الأحمدي
کاتب ملا محمد رحیم
عنوان روی نسخه
ترجمه حصن الحصین
تعداد صفحات
228 کامل
مجلد
PAK-001-1793
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 26 دی 1237 هجری شمسی
 • 12 جمادى الثانية 1275 الهجریة القمریة
 • January 16, 1859 A.D.
کاتب
ملا محمد رحیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حصار المتین ترجمه حصن الحصین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
عبداللطیف بن شیخ عبدالقادر العمري الأحمدي