اطلاعات کتاب

احکام الطعام
احکام الطعام : مؤلف محمدشفیع بن سلطان کنکوئی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
احکام الطعام
تعداد صفحات
44 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1489
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • 13 دی 1107 هجری شمسی
  • 3 جمادى الثانية 1141 الهجریة القمریة
  • January 3, 1729 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
احکام الطعام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
محمدشفیع بن سلطان کنکوئی