اطلاعات کتاب

جواهر الخمسة
جواهر خمسه : مؤلف محمد غوث الله الشطاري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهر الخمسة
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1589
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر خمسه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد غوث الله الشطاري