اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
نیر اعظم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
نیر اعظم
نیر اعظم : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نیر اعظم
تعداد صفحات
61 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-1453
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • آبان 1271 هجری شمسی
  • ربيع الثاني 1310 الهجریة القمریة
  • October, 1892 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نیر اعظم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فرق اسلامی
  • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول