اطلاعات کتاب

تنبیه الصلوة
تنبیه الصلاة : مؤلف خالقداد بن عبدالله
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تنبیه الصلوة
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1449
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تنبیه الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
خالقداد بن عبدالله