اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
هرکه روز عید فطر چهار رکعت نماز کند بعد از فاتحه هفت بار قل خواندن ثواب تمام پیغامبران یابد و هر که روز عید اضحی چهار رکعت
انجام
زخم او را نشو و از حما سهای چنانچه شمشیر و توفنگ و غیره در امان خدای تعالی باشد انشاء الله تعالی
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1703
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول