اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سفرنامه مشهد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
سفرنامه مشهد ترجمه
عنوان اصلی
سفرنامه مشهد
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت

مؤلف
صوبیدار نبی احمد
مؤلف
سید امتیاز الحسین
سفرنامه مشهد
سفرنامه مشهد : مؤلف سید امتیاز الحسین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سفرنامه مشهد
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
PAK-001-1699
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1351 هجری شمسی
 • 1392 الهجریة القمریة
 • 1973 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سفرنامه مشهد
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
سید امتیاز الحسین