اطلاعات کتاب

جنة الفردوس
جنة الفردوس : مؤلف محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله
کاتب عمر بخش بن امیر بخش
عنوان روی نسخه
جنة الفردوس
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1613
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
عمر بخش بن امیر بخش

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جنة الفردوس
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله
جنة الفردوس
جنة الفردوس : مؤلف محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جنة الفردوس
تعداد صفحات
97 ناقص
مجلد
PAK-001-1760
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جنة الفردوس
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدعرف بن پنجو بن راجه بن سلطان، نصرالله