اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
لمعان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
ترجمه لوامع (شرح لمعه) است
مؤلف
محمد بن مقیم البارفروشي المازندراني
لمعان
لمعان : مؤلف محمد بن مقیم البارفروشي المازندراني
کاتب کاظم السرخه اي السمناني
عنوان روی نسخه
لمعان
تعداد صفحات
486 کامل
مجلد
IRN-003-0059
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 21 تیر 1227 هجری شمسی
  • 11 شعبان 1264 الهجریة القمریة
  • July 12, 1848
کاتب
کاظم السرخه اي السمناني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لمعان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
ترجمه لوامع (شرح لمعه) است
مؤلف
محمد بن مقیم البارفروشي المازندراني