اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رازق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
فرهنگنامه ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو بصورت مثنوی
مؤلف
مجهول
رازق باری
رازق باری : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رازق باری
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-0940
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رازق باری
زبان نگارش
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات کتاب
فرهنگنامه ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو بصورت مثنوی
مؤلف
مجهول