اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
و صلوة مغفرة الوالدین یقراء فی کل رکعة بعد الفاتحة الکافرون و الاخلاص ثلث مرة بعد الاسلام یقراء هذاالدعاء
انجام
فانک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ثم یصل رکعین
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
138 ناقص
مجلد
PAK-001-1357
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول