اطلاعات کتاب

مرآت العالم
مرآت العالم : مؤلف محمد سهارنپوری، بختاورخان
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مرآت العالم
تعداد صفحات
30 ناقص
مجلد
PAK-001-1366
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مرآت العالم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
محمد سهارنپوری، بختاورخان