اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
عمل الشهور
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • 1096 هجری شمسی
  • 1130 الهجریة القمریة
  • 1717 A.D.
مؤلف
محمدباقر بن محمدحسین الحسیني
عمل الشهور
عمل الشهور : مؤلف محمدباقر بن محمدحسین الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
عمل الشهور
تعداد صفحات
61 ناقص
مجلد
PAK-001-1354
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
عمل الشهور
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
1096 هجری شمسی
مؤلف
محمدباقر بن محمدحسین الحسیني