اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
طریقه ختم سوره مبارکه حشر منه منقول از اکابر روز چهارشنبه باطهارت طاهری و باطنی دو رکعت نماز
انجام
اهل النبی و تتم احسانک فیما بقی کن عمری کما احسنت فیما مضی منه یا ارحم الراحمین
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمد طاهر معین الدین محمد الحسینی
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
267 ناقص
مجلد
PAK-001-1249
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
تاریخ کتابت
  • 25 فروردین 1100 هجری شمسی
  • 17 جمادى الثانية 1133 الهجریة القمریة
  • April 14, 1721 A.D.
کاتب
محمد طاهر معین الدین محمد الحسینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول