اطلاعات کتاب

اوراد سهروردیه
اوراد سهروردیه : مؤلف یحیی بن حبش بن أمیرک السهروردي، أبوالفتوح شهاب الدین
کاتب امان الله منجهو القریشی، زین الدین
عنوان روی نسخه
اوراد سهروردیه
تعداد صفحات
552 کامل
مجلد
PAK-001-0761
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
امان الله منجهو القریشی، زین الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اوراد سهروردیه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
یحیی بن حبش بن أمیرک السهروردي، أبوالفتوح شهاب الدین