اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
عنوان فرعی کتاب
سلوان المطاع في عدوان الأعداء
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي المکي، أبوعبدالله حجةالدین ابن ظفر
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
سلوان المطاع في عدوان الأتباع : مؤلف محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي المکي، أبوعبدالله حجةالدین ابن ظفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
تعداد صفحات
129 کامل
مجلد
IRN-003-0056
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 5 اسفند 1162 هجری شمسی
  • 3 ربيع الثاني 1198 الهجریة القمریة
  • February 24, 1784
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
عنوان فرعی
سلوان المطاع في عدوان الأعداء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي المکي، أبوعبدالله حجةالدین ابن ظفر