اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اجازة لعلی بن حسن البحراني
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • آبان 1241 هجری شمسی
  • جمادى الاولى 1279 الهجریة القمریة
  • October 1862 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
اجازة لعلی بن حسن البحراني
اجازة لعلی بن حسن البحراني : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اجازة لعلی بن حسن البحراني
تعداد صفحات
5 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0296
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اجازة لعلی بن حسن البحراني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
آبان 1241 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني