اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح معالم الدین
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح معالم الدین
شرح معالم الدین : مؤلف مجهول
کاتب إبراهیم بن عبدالله بن إبراهیم الحویزي
عنوان روی نسخه
شرح معالم الدین
تعداد صفحات
215 کامل
مجلد
IRQ-001-0256
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 1191 هجری شمسی
  • 1228 الهجریة القمریة
  • 1813
کاتب
إبراهیم بن عبدالله بن إبراهیم الحویزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح معالم الدین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول