اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ینبوع الحکمة فی زجر النفس
عنوان فرعی کتاب
ینبوع الحکمة | زجر النفس
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
هرمس الهرامسة
ینبوع الحکمة فی زجر النفس
ینبوع الحکمة فی زجر النفس : مؤلف هرمس الهرامسة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ینبوع الحکمة فی زجر النفس
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 25 در IRN-020-0634
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 11 فروردین 1279 هجری شمسی
  • 30 ذو القعدة 1317 الهجریة القمریة
  • March 31, 1900 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ینبوع الحکمة فی زجر النفس
عنوان فرعی
ینبوع الحکمة | زجر النفس
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
هرمس الهرامسة