اطلاعات کتاب

ترجمه درود مستغاث
ترجمه درود مستغاث : مؤلف محمد بن محمدافضل چنایی
کاتب عمر بن احمد بن فاضل بافنده
عنوان روی نسخه
ترجمه درود مستغاث
تعداد صفحات
34 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1043
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
عمر بن احمد بن فاضل بافنده

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه درود مستغاث
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد بن محمدافضل چنایی