اطلاعات کتاب

جامع الشرائع
جامع الشرائع : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب حسین قلي شاملو
عنوان روی نسخه
جامع الشرائع
تعداد صفحات
593 کامل
مجلد
IRQ-001-0248
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 2 مرداد 1257 هجری شمسی
  • 25 رجب 1295 الهجریة القمریة
  • July 24, 1878
کاتب
حسین قلي شاملو

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الشرائع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني