اطلاعات کتاب

درود مستغاث
درود مستغاث : مؤلف جمال الدین بن عبادالله البغدادي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
درود مستغاث
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1043
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
درود مستغاث
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
جمال الدین بن عبادالله البغدادي