اطلاعات کتاب

شرح حال حاج اسدالله خان
شرح حال حاج اسدالله خان : مؤلف اسدالله بن محمدابراهیم بن هاشم بن محمود شیرازی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح حال حاج اسدالله خان
تعداد صفحات
242 کامل
مجلد
IRN-016-0966
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • آذر 1248 هجری شمسی
  • رمضان 1286 الهجریة القمریة
  • December, 1869 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح حال حاج اسدالله خان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
تاریخ نگارش
مرداد 1203 هجری شمسی
مؤلف
اسدالله بن محمدابراهیم بن هاشم بن محمود شیرازی