اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
یا قیوم فلا یغوت من علمه دلا یاوده به کل مربع پر کرده هفت روز به گلاب صاحب نیاز را بخورانند نسیان دفع شود و قوت حافظه غالب گردد
انجام
الفاتحه الکتاب الشریف صراط الذین انعمت علیهم اتعمر فلان بن فلان بطلان بن فلانه به جمع ما یطلب منه و ما یروم طاغة الله و الفاتحة الکتاب
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
134 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1024
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول