اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح زیارة امیرالمؤمنین
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح زیارة امیر المؤمنین
شرح زیارة امیرالمؤمنین : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح زیارة امیر المؤمنین
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-020-0639
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 22 خرداد 1244 هجری شمسی
  • 18 محرم 1282 الهجریة القمریة
  • June 12, 1865 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح زیارة امیرالمؤمنین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول