اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
را درد چشم باشد این دعا را سه بار تکرار به چشم او بدمد درد چشم او دفع شود اللهم انت الشاهد و انا المشهود
انجام
اعوذ بک من [...] و الطاعون و الوباء و الموت و الفجاء و من شق [...]
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
320 ناقص
مجلد
PAK-001-0693
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول