اطلاعات کتاب

درود شریف
درود شریف : مؤلف عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
درود شریف
تعداد صفحات
160 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-0541
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
توضیحات نسخه
به اضافه مکتوبات دیگر در ادعیه
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
درود شریف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین