اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه القصیدة السریانیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
القصیدة السریانیة ترجمه
عنوان اصلی
القصیدة السریانیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس مشکوک
مؤلف
مجهول
ترجمه قصیده ی انا المطلوب
ترجمه القصیدة السریانیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه قصیده ی انا المطلوب
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0541
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
به انضمام اسناد دعای سریانی
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه القصیدة السریانیة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول