اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف» : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب عبدالحسین بن عبدالعلی الکرماني
عنوان روی نسخه
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-020-0276
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • تیر 1285 هجری شمسی
  • جمادى الثانية 1324 الهجریة القمریة
  • July 1906 A.D.
کاتب
عبدالحسین بن عبدالعلی الکرماني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • احادیث خاص - شروح
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني