اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اجوبة مسائل عزیزخان
عنوان فرعی کتاب
رؤیا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عزیزخان
اجوبة مسائل عزیزخان
اجوبة مسائل عزیزخان : پاسخ محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني پرسش عزیزخان
کاتب عبدالحسین بن عبدالعلی الکرماني
عنوان روی نسخه
اجوبة مسائل عزیزخان
تعداد صفحات
23 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0276
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • مهر 1284 هجری شمسی
  • شعبان 1323 الهجریة القمریة
  • September 1905 A.D.
کاتب
عبدالحسین بن عبدالعلی الکرماني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اجوبة مسائل عزیزخان
عنوان فرعی
رؤیا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عزیزخان