اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
العصمة و حاجة المکلفین إلیه
عنوان فرعی کتاب
جواب السؤال عن عصمة المعصوم| عصمة المعصوم | جواب سؤال السید الشریف
زبان
عربی
موضوع اصلی
پرسش
شریف بن جابر
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
العصمة و حاجة المکلفین إلیه
العصمة و حاجة المکلفین إلیه : پرسش شریف بن جابر پاسخ أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
العصمة و حاجة المکلفین إلیه
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 15 در IRN-020-0667
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 1205 هجری شمسی
  • 1242 الهجریة القمریة
  • 1826 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
العصمة و حاجة المکلفین إلیه
عنوان فرعی
جواب السؤال عن عصمة المعصوم| عصمة المعصوم | جواب سؤال السید الشریف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (امامت)
پرسش
شریف بن جابر
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني