اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
رحلة فرمود و به دار بقا انتقال نمود غصب خلافة جناب امیر را نمودند و آن جناب را خانه نشین نمودند
انجام
خیرات را از برای او می خواهی همچنین معنی دوستی به این معنی خداوند اینست که بدی ها را از او رفع
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
124 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0075
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول