اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
خود را [صیغه؟] نمود ببین تفاوت او از کجاست تا به کجا پس چنانکه [عیب؟] نبوت موسی و ابراهیم [...] نبوت محمد صلی الله علیه و آله نیز نخواهد بود
انجام
پس ای برادر چشم و گوش خود را واکن اصول و فروع خود را غافل مکن که طاقت عذاب جهنم نداری
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب محمد موسوی
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
278 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0075
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • 1263 هجری شمسی
  • 1302 الهجریة القمریة
  • 1884 A.D.
کاتب
محمد موسوی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول