اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
زبدة الالواح
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
زبدة الألواح
زبدة الالواح : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
زبدة الألواح
تعداد صفحات
102 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-020-0272
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الالواح
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • طالع بینی
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار