اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح وداع جامعة الکبیرة
عنوان فرعی کتاب
شرح الوداع| شرح زیارة الوداع
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • بهمن 1193 هجری شمسی
 • ربيع الاول 1230 الهجریة القمریة
 • February 1815 A.D.
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
شرح وداع جامعة الکبیرة
شرح وداع جامعة الکبیرة : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب محمدقلي بن عوض
عنوان روی نسخه
شرح وداع جامعة الکبیرة
تعداد صفحات
33 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0269
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • مرداد 1200 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1236 الهجریة القمریة
 • July 1821 A.D.
کاتب
محمدقلي بن عوض

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح وداع جامعة الکبیرة
عنوان فرعی
شرح الوداع| شرح زیارة الوداع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
بهمن 1193 هجری شمسی
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني