اطلاعات کتاب

رسالة
جواب مسائل اسماعیل : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب جواد بن علی محمد علی مراد
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 13 در IRN-020-0258
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1205 هجری شمسی
 • 1241 الهجریة القمریة
 • 1826 A.D.
کاتب
جواد بن علی محمد علی مراد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواب مسائل اسماعیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
جواب مسائل اسماعیل
جواب مسائل اسماعیل : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواب مسائل اسماعیل
تعداد صفحات
13 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0329
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • مهر 1201 هجری شمسی
 • صفر 1238 الهجریة القمریة
 • October, 1822 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواب مسائل اسماعیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني