اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
الحمدلله الذی جعل روضة الرضویة محل الفیوضات و الاسرار و کشف حقایق الاشیاء لمن نظر به مرقد الشریف و عین الحقیقة و الاعتبار
انجام
چون روز وفات جناب پیغمبر / نهند نعش پیغمبر ز [...] روی زمین / روند دور ابوبکر ملحد کافر / شوند خصم علی و کنند خانه نشین [...]
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
162 کامل
مجلد
IRN-018-0056
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول