اطلاعات کتاب

المجتني من الدعاء المجتبی
المجتني من الدعاء المجتبی : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المجتني من الدعاء المجتبی
تعداد صفحات
44 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0257
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 975 هجری شمسی
 • 1005 الهجریة القمریة
 • 1596 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المجتني من الدعاء المجتبی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
المجتنی من الدعاء المجتبی
المجتني من الدعاء المجتبی : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب احمد بن احمد بن احمد
عنوان روی نسخه
المجتنی من الدعاء المجتبی
تعداد صفحات
42 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0602
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 963 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 992 الهجریة القمریة
 • May, 1584 A.D.
کاتب
احمد بن احمد بن احمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المجتني من الدعاء المجتبی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس