اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
دعائی که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در کف دست مبارک بجانب آسمان برداشته میخواند و این دعا بغایت بزرگست چنانچه از شرح مضمون آن مستفاد میگردد
انجام
اللهم اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه اللهم.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
198 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0616
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول