اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
و آن جناب اکثر متداولات را مطالعه نموده و همواره در سلک علما عظام و فضلا کرام منتظم بوده و حالا بر مسند شیخی خانقاه [...] ممکن است
انجام
حسب الحکم به طرف سمرقند توجه نموده بعد از آن که از آن [...] باز آمد به مزید عنایت و نوازش اختصاص یافته روز به روز پایه قدر و منزلتش بالا گرفت
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
614 ناقص
مجلد
IRN-018-0011
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول