اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح الصحیفة السجادیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح الصحیفة السجادیة
شرح الصحیفة السجادیة : مؤلف مجهول
کاتب احمد بن کمال بن احمد القهپائی
عنوان روی نسخه
شرح الصحیفة السجادیة
تعداد صفحات
46 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0730
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
احمد بن کمال بن احمد القهپائی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الصحیفة السجادیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول