اطلاعات کتاب

حاشیة حاشیة شرح المطالع
حاشیة حاشیة شرح المطالع : مؤلف داود بن کمال القوجوي الرومي، قره داود
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة حاشیة شرح المطالع
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
شماره ی 12 در IRN-018-0560
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة شرح المطالع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
داود بن کمال القوجوي الرومي، قره داود